Lidgeld

Voor seizoen 2018-2019 is het lidgeld vastgelegd volgens de lijst hieronder. In dit lidgeld is de speeluitrusting van ERREA begrepen. Deze uitrusting blijft eigendom van het team maar ieder lid krijgt de mogelijkheid om aan het einde van een seizoen zijn uitrusting tegen een gereduceerde prijs over te nemen.
De hoogte van het lidgeld werd vastgelegd in functie van het aantal trainingsuren en het al of niet spelen van wedstrijden.
De korting van 40,- € per bijkomend jeugdlid uit hetzelfde gezin blijft gehandhaafd (niet van toepassing indien het eerste lidmaatschap Heren Liga B, 2e Divisie of Recreanten betreft. Lidgeld voor Speeltuin is eveneens steeds zonder korting).

Liga B Heren € 400,00   1e Provinciale U17 Heren € 300,00   1e Provinciale U17 Dames € 300,00
2e Divisie Heren € 350,00   2e Provinciale U17 Heren € 285,00   2e Provinciale U17 Dames € 285,00
2e Provinciale Dames € 300,00   1e Provinciale U15 Heren € 300,00   1e Provinciale U15 Dames € 300,00
3e Provinciale Heren € 300,00   2e Provinciale U15 Heren € 255,00   2e Provinciale U15 Dames € 255,00
3e Provinciale Dames € 300,00   1e Provinciale U13 Heren € 255,00   1e Provinciale U13 Dames € 255,00
4e Provinciale Dames € 300,00   2e Provinciale U13 Heren € 255,00   2e Provinciale U13 Dames € 255,00
      2e Provinciale U11 Heren € 255,00   2e Provinciale U11 Dames € 255,00
      Start 2 Volley U9 Jongens & Meisjes € 185,00      
Recreanten Heren / Dames € 160,00   Regio Volley U9 Jongens & Meisjes € 185,00   Speeltuin (per reeks van 10 lessen) € 70,00
Omdat ondanks ons herhaaldelijk aandringen, vorig seizoenen steeds weer opnieuw is gebleken dat veel spelers en/of speelsters voor aanvang of in de loop van het seizoen wegens bv. studieredenen, hobby’s of tijdsgebrek, beslissen om niet langer deel te nemen aan de volleybalactiviteiten binnen onze vereniging, werd vastgelegd dat het lidgeld ten laatste op 30 mei 2018 moet worden betaald.De betaling dient te gebeuren via overschrijving naar onze rekening BE47 7510 0326 3280 (BIC: AXABBE22), t.n.v. KVCR Wara Genk vzw, Richter 17, 3600 Genk, met vermelding “lidgeld 2018/2019 + naam & voornaam”.

We willen bij deze vragen op een stipte betaling van het lidgeld, dit omdat wij als club de samenstelling van de verschillende teams tijdig aan de Volleybalbond dienen door te geven.
Mocht na 31 mei 2018 alsnog blijken dat men toch verder deel wil uitmaken van de club, kan, voor de herinschrijving, boven op het normale lidgeld, een bijkomende administratieve kost van € 30,- worden doorgerekend.

 Opmerking:

- Als lid van een mutualiteit kan je eveneens genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld bij een sportclub. Hiervoor contacteer je best je mutualiteit of vraag naar het formulier bij onze bestuursleden

- Ieder bij onze club aangesloten spelend lid kan daarenboven, na betaling van het volledige lidgeld, ook deelnemen aan de zomeractiviteiten van Koninklijke Volleybalclub Racing Wara Genk.

 BELANGRIJK:

Een spelend lid dat afhaakt in het reeds begonnen seizoen en wenst geschrapt te worden of wil transfereren naar een andere club, zal voor het seizoen 2018-2019 ofwel een tussenkomst in de algemene clubkosten moeten betalen ofwel het reeds betaalde lidgeld terug krijgen onder volgende voorwaarden:

  1. het lidgeld van de vorige jaren moet volledig betaald zijn. Een eventuele achterstal wordt eerst verrekend.
  2. voor een lid +16 jaar wordt 50 € aangerekend als kosten, voor een lid - 16 jaar wordt 30 € aangerekend als kosten.
  3. indien het lid tijdens het seizoen 2018-2019 reeds heeft deelgenomen aan een of meerdere trainingen/wedstrijden/tornooien zal per training/wedstrijd/tornooi 2,00 € in rekening worden gebracht.
  4. in geval van teruggave van het lidgeld wordt alleen het resterende verschil terugbetaald. Bij een latere heraansluiting zal extra 30 € kosten bij het lidgeld worden gerekend.
  5. een terugbetaling van lidgeld zal enkel gebeuren indien het lid stopt VOOR het einde van de heenronde. In het andere geval wordt niets terugbetaald.
  6. een transfer zal pas worden goedgekeurd en ondertekend na ontvangst van de hierboven vermelde kosten.

 Besluiten:

  1. Alle aangesloten spelende leden, of hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogd), nemen kennis van en aanvaarden het “Huishoudelijk Reglement”. Op die manier tekenen zij als het ware een “Charter” met de Koninklijke Volleybalclub Racing Wara Genk;
  2. Op die manier creëren zij een band met onze club, die verder moet gaat dan de eigen ploeg en de eigen wedstrijden. Het bestuur hoopt inderdaad op een regelmatig onderling contact tussen de verschillende geledingen van onze volleybalclub, waarbij de jeugdspelers de senioresploegen komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden in onze eigen "EURASSURhal", Richter 17, 3600 Genk (op zaterdagavond of zondagnamiddag).
    Omgekeerd moeten de oudere spelers steun verlenen aan de jongeren in de vorm van peterschap, training en begeleiding van jeugdploegen en door een voorbeeldfunctie tijdens de verschillende activiteiten. Het vormt de beste stimulans voor een blijvende interesse voor de volleybalsport en voor het eigen leer- en groeiproces, waarbij zowel de louter sportieve ontwikkeling als algemeen opvoedkundige aspecten aandacht krijgen.

Voor de Raad van Bestuur van de Koninklijke VC Racing Wara Genk vzw,
de secretaris
Genk, 02-05-2018